Våra maskiner

BAKGRUND OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Yamamoto Rock Splitter

Sprängning eller stora hydraulhammare är de vanligaste metoderna för att ta ut hårt berg för husgrunder, vägbygge och tunnlar. Men det blir allt hårdare krav kring sprängning, och det är inte alltid möjligt att använda stor hydraulhammare på grund av vibrationer, buller eller helt enkelt för att berget är för hårt. Det är i dessa projekt som Yamamotos storkiliga bergspräckare många gånger blir helt avgörande för att projektet ska kunna avslutas i tid. Våra maskiner möjliggör effektiv avverkning utan vare sig sprängning, vibrationer eller störande ljudnivåer.

Principen bakom Yamamotos bergspräckare bygger på att man med hjälp av hydrauliskt tryck inifrån spräcker sten och berg. Det hydrauliska trycket driver ut en kil som är placerad mellan två bleck. Blecken pressas isär och pressas mot insidan på ett förborrat hål. När trycket i borrhålet stigit över materialets hållfasthet sker klyvningen av materialet. Metoden medför att berget spräcks kontrollerat och helt utan vibrationer, stenskott eller buller. Då trycket kommer inifrån berget krävs det avsevärt mindre energi för att spräcka berget jämfört med att hamra på utsidan.

Avståndet mellan borrhålen anpassas efter bergets hårdhet. Därför finns det inga övre gränser på bergets hårdhet för vad spräckaren klarar av. Ju hårdare berg desto mindre hålavstånd.

Spräckaren kan monteras från en vanlig grävmaskin och drivs med grävmaskinens hydraulik. Mad hjälp av ett separat hydrauliskt power pack kan men också montera spräckaren från en kranbil eller lyftkran.


Fördelar med Yamamoto Hydrauliska Bergspräckare

Yamamotos grävmaskinmonterade bergspräckare har utvecklats och förbättrats under de senast 30 åren för att kunna erbjuda överlägsen kvalitet och bästa resultat. De främsta egenskaperna:

PRODUKTIVITET

Med den största spräckaren på marknaden kan vi erbjuda högsta möjliga avverkning. Med större kildiameter kan man öka avståndet mellan hålen och ta djupare med varje spräckning.

ROBUST DESIGN

Yamamotos bergspräckare är designad med minimalt antal delar Genom att använda det hydrauliska trycket från grävmaskinen och manuell infettning så undviks många problem och i slutändan är det väldigt liten risk att något går fel.

HÅLLBARHET

Alla komponenter i spräckaren är rejält tilltagna och tillverkade med hög precision. Kilarna är tillverkade med specialstål och håller för tusentals kubikmeter. Ofta kan spräckaren användas i flera månader, eller till och med år, utan några reparationer.

Hur fungerar Yamamotos bergspräckare?

Yamamotos bergspräckare har två bleck som förs in i ett förborrat hål. En hydraulisk cylinder pressar ut en kil i mellan blecken som pressas isär. För att maximera spräckarens effektivitet rekommenderar vi att man spräcker i tre steg:

Steg 1:

För in halva längden av kilen, och spräck ut toppen

Steg 2:

För sedan in cirka ¾ av kilens längd och spräck på nytt.

Steg 3:

För till slut in hela kilen i hålet och spräck en sista gång.


Tekniska specifikationer

Modell HRB-1000 HRB-1700
Vikt 650 kg 1500 kg
Borrhålets diameter* Ø 102 mm Ø 127 mm
Borrhålets djup 1500 mm 2500 mm
Spräckkraft 22 MN (2250 ton) 34 MN (3550 ton)
Spräckningsöppning 25 mm 30 mm
Kilens diameter Ø95 mm to 110 mm Ø120 mm to 160 mm
Kilens längd (A) 1150 mm 1850 mm
Spräckarens längd (B) 3000 mm 4300 mm
Cylinderns längd (C) 1850 mm 2450 mm
Hydrauliskt tryck 320-350 bar 320-350 bar
Bärarens viktklass minst 12 ton minst 20 ton
Hålavstånd 500-800 mm 700-1000 mm

* Finns även med kilar för Ø76 mm borrhålsdiameter som tillval


Video


YTB-1120 Armsystem

Komplett lösning för horisontell spräckning i tunnel

YTB-1120 erbjuder en komplett lösning för att använda HRB-1000 för tunneldrift. Armsystemet har en teleskopfunktion för att föra in kilen i spräckhålet snabbt och smidigt utan onödigt slitage på kilpaketet. Armsystemet har även en tiltfunktion så man kan arbeta på sidorna utan att flytta på grävmaskinen, samt en rotator för att styra spräckriktningen. Armsystemet monteras på en vanlig grävmaskin från 12 tons viktklass.

Underlättar snabb införsel av kil med minskat slitage

Tiltfunktion för att täcka hela tunnelytan med minimal ompositionering av grävmaskinen

Kan monteras på en vanlig grävmaskin och omvandla den till en spräckmaskin

Integrerad rotator med 360 graders rotation